Het element pagina-navigatie gebruikt een custom script om de juiste elementen in een collection in de vorige / volgende link te plaatsen.

 // get hidden project list an retrieve the current, previous and next item
 if(document.getElementById('completeList') ){
  var projectList = document.getElementById('completeList');
  var currentProject = projectList.querySelector('.w--current').parentElement;
 	var previousProject = currentProject.previousElementSibling;
  var nextProject = currentProject.nextElementSibling;
 
 // check if a previous project exists and set it to last project item if none exist
 if(previousProject){
   var previousProjectLink = previousProject.querySelector('a').getAttribute('href');
   var previousProjectName = previousProject.querySelector('a').innerHTML;
   
   document.querySelector('.navigation-link--left').setAttribute('href', previousProjectLink);
   document.querySelector('.navigation-link--left').innerHTML = previousProjectName;
  }
  else{
   var lastProjectLink = projectList.querySelector('.w-dyn-items').lastChild.querySelector('a').getAttribute('href');
   var lastProjectName = projectList.querySelector('.w-dyn-items').lastChild.querySelector('a').innerHTML;

   document.querySelector('.navigation-link--left').setAttribute('href', lastProjectLink);
   document.querySelector('.navigation-link--left').innerHTML = lastProjectName;
  }
  // do the same for the next project
  if(nextProject){
   var nextProjectLink = nextProject.querySelector('a').getAttribute('href');
   var nextProjectName = nextProject.querySelector('a').innerHTML;
   
   document.querySelector('.navigation-link--right').setAttribute('href', nextProjectLink);
   document.querySelector('.navigation-link--right').innerHTML = nextProjectName;
  }
  else{
   var firstProjectLink = projectList.querySelector('.w-dyn-items').firstChild.querySelector('a').getAttribute('href');
   var firstProjectName = projectList.querySelector('.w-dyn-items').firstChild.querySelector('a').innerHTML;

    document.querySelector('.navigation-link--right').setAttribute('href', firstProjectLink);
   document.querySelector('.navigation-link--right').innerHTML = firstProjectName;
  }
 }
 
 // create icon if fontawesome is enabled 
 var leftIcon = document.createElement("span");
 leftIcon.classList.add('fa', 'fa-angle-left', 'nav-icon');
 var rightIcon = document.createElement("span");
 rightIcon.classList.add('fa', 'fa-angle-right', 'nav-icon');
 document.querySelector('.navigation-link--right').appendChild(rightIcon);
 
 var centerIcon = document.createElement("span");
 centerIcon.classList.add('fa', 'fa-th-large', 'nav-icon');
  
 var leftEl = document.querySelector('.navigation-link--left');
 leftEl.insertBefore(leftIcon, leftEl.childNodes[0] || null);
 
 var centerEl = document.querySelector('.navigation-link--center');
 centerEl.insertBefore(centerIcon, centerEl.childNodes[0] || null);